ประวัติความเป็นมาของบริษัท  
     
  บริษัท สตีล เคส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2539 ณ จังหวัดปทุมธานี(ประมาณ 35 กิโลเมตรจากกรุงเทพมหานคร หรือประมาณ 1 ชั่วโมงสำหรับการเดินทางโดยรถยนต์ ) ทั้งนี้ เราเป็นผู้ผลิต กล่องเหล็ก เพื่อเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการขนส่งสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าประเภทยานยนต์ และจักรยานยนต์ โดยมีปณิธานในการดำเนินธุรกิจว่า "เราจะมุ่งสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า" เราได้มุ่งหน้าพัฒนาระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพสูงสุด ตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะในธุรกิจยานยนต์ อันจะเป็นการสนับสนุนการพัฒนาและเติบโตของเศรษฐกิจ ของประเทศไทยและประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
     
  บริษัท สตีล เซ็นเตอร์ จำกัด  
  เราเป็นบริษัทในเครือของบริษัท  สตีล  เซ็นเตอร์  จำกัด  ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่  ณ  กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  โดยเริ่มก่อตั้งขึ้น ในปี  2493  เริ่มต้นจากการผลิตเหล็กแผ่น จากโรงงานที่กระจายอยู่ทั่วประเทศญี่ปุ่นรวม  6  สาขา  และตั้งแต่ปี  2519  เป็นต้นมา  จึงได้เริ่มผลิตกล่องเหล็ก ซึ่งถือเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพดีชั้นนำ ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงและแพร่หลายในประเทศญี่ปุ่น จากประสบการณ์อันยาวนานในการผลิตกล่องเหล็ก  บริษัท  สตีล  เซ็นเตอร์  จำกัด ได้เพิ่มพูนศักยภาพ  และความเชี่ยวชาญในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง  สะดวกในการใช้งานและมั่นใจในความปลอดภัยของสินค้า

บริษัท สตีล เซ็นเตอร์ จำกัด ได้นำเทคโนโลยีการผลิตล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่น มายังบริษัท สตีล เคส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ในการผลิตกล่องเหล็กเพื่อตอบสนองความต้องการภายในประเทศ โดยมีกำลังการผลิตประมาณ 500,000 กล่อง/ปี
 
  เราคือ สตีล เคส  
 

บริษัท  สตีล  เคส  แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)  จำกัด  ได้เริ่มผลิตกล่องเหล็กเพื่อทดแทน การใช้กล่องไม้ในการบรรจุสินค้าเพื่อ  ใช้ในการขนส่งยานยนต์ รถจักรยานยนต์  เครื่องยนต์  อะไหล่รถยนต์
ที่จะได้รับการปกป้องอย่างสูงสุด  นอกจากนี้ เราจะยังคงมุ่ง  พัฒนาการนำเทคโนโลยี  การผลิตที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

 
     
        ในขณะที่ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศได้ทวีความสำคัญมากขึ้น บริษัท สตีล เคส แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย) จำกัด ได้ผลิตกล่องเหล็กที่ได้รับการยอมรับอย่างสูง เพราะนอกจากจะมีส่วนในการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้แล้ว ยังมีส่วนช่วยลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าแก่ลูกค้า ด้วยความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัย ที่สินค้าจะได้รับการปกป้องจากบรรจุภัณฑ์ของเราในขณะขนส่งอีกด้วย  
     
 

บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015  และได้รับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015

 
     
       บริษัท สตีล เคส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จึงขอประกาศเจตนารมณ์ในการที่จะมุ่งสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรา ให้ก้าวไกลด้วยประสิทธิภาพและคุณภาพที่ได้มาตรฐาน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจและการสนับสนุน จากท่านตลอดไป  
     
  สถานที่ตั้ง  
  บริษัท สตีล เคส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
102/2 หมู่ 1 ถนนวัดดาวดึงส์
ตำบลบางกะดี
อำเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ (02) 019-5577 (10 คู่สาย)
โทรสาร (02) 019-5578
 
 

 

 
   
Homepage About us Products News Career Link Download Contact us  Thailand English Japan